Bilkom İş Başvuru Formu ve İş İlanları 2024

bilkom_logo

Bilkom İş Başvuru Formu

Bilkom İş Başvurusu yaparak Bilkom’nin ailesine katılabilirsiniz. Aynı zamanda Bilkom iş ilanlarına bakabilir dilediğiniz ilana iş başvurusu yapabilirsiniz.

İnsan Kaynakları

Bilkom’un insan kaynakları politikası, stratejilerimizin gerçekleştirilmesi noktasında kuruluşumuzun ana damarlarından birini oluşturuyor. Diğer bir deyişle, Bilkom da Koç Topluluğu’nun kurucusu Vehbi Koç’un en güzel şekilde ifade ettiği gibi, “En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır” ilkesiyle hareket ediyor. Kısacası Bilkom, insan kaynaklarına yaptığı büyük yatırımla, şirketin rekabet gücünü artırmasını sağlıyor.

İK profilimiz

Bilkom’un, kurumsal kültürüne uygun, vizyonunu ve bitmeyen heyecanını paylaşan, dinamik ekip arkadaşları edinmek ve mevcut çalışanlarıyla uzun soluklu işbirliği yapmak için belirlediği insan kaynakları profilinde “Girişimcilik, müşteri odaklılık, yaratıcılık”, “Sektörel bilgi ve deneyim”, “Öğrenmeye açıklık, kendini sürekli geliştirmeyi ilke edinme” nitelikleri öne çıkıyor.

Bilkom, Koç Topluluğu Şirketleri genelinde yürütülen ve çalışanların bağlılıklarını ve memnuniyetini bağımsız partilerle ölçümleyen anketlerde, tüm topluluk şirketleri içerisinde ön sıralarda yer alıyor.

İK politikamız

Bilkom rekabetçi bir pazarda fark yaratan bir distribütör olurken, en değerli kaynağı olan iş gücünde, 5 temel disiplini insan kaynakları politikası olarak belirliyor:

1. Doğru işe, doğru kişi tanımlanması
2. Eşit işe, eşit ücret politikası
3. Başarı ölçekli performans yönetimi
4. İşletme amaçları ile çalışanların ihtiyaçları arasındaki dengenin korunması
5. Tam enformasyona dayalı açık ve etkin iletişim şekli

Bilkom’da işe alım süreci

Koç Holding’in işe alım prosedürüne paralel olarak, Bilkom’un işe alımda en önem verdiği noktalardan birini yetkinlikler oluşturuyor. Başvuru formunda yer alan açık uçlu sorular adayın yetkinliklerini, özgeçmiş üzerinden anlayabilmek adına ipuçları veriyor. Hangi departman için değerlendirilirse değerlendirilsin, adayların dokuz ana yetkinliğe sahip olması bekleniyor:
• Yön belirleme
• Takım çalışması
• İletişim
• İşbirliği geliştirme
• Sonuç odaklılık
• Yaratıcılık ve girişimcilik
• Kendini ve çalışma arkadaşlarını geliştirme • Farklılıklara uyum ve farklılıkları yönetme
• Müşteri duyarlılığı

Bilkom aday belirleme sürecinde insan kaynakları portalleri ve kurumsal web sayfası üzerinden toplanan başvuruların yanı sıra çalışanlarının tavsiye ettiği adaylara öncelik veriyor. İşe alım sürecinde ise tüm yönetim kademelerinden sağlanan katılımla telefon ve yüz yüze mülakat, vaka çalışmaları, sunumlar, İngilizce testleri, kişilik envanterleri, referans kontrolleri gibi çok sayıda adımı uyguluyor. Hem pozisyonun bağlı olduğu kademedeki yöneticilerin hem de bir üst ve farklı departmanlardaki yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen çok kademeli mülakatlarla adayın farklı birçok bakış açısıyla değerlendirilmesi gerçekleştiriliyor.

Böylece Bilkom’un yerleşmiş şirket kültürüne uygun adayların seçilmesi ve bu kültürü daha ileriye taşıyacak çalışanların belirlenmesi sağlanıyor.

İnsan kaynakları yönetiminde dünya standartlarında şirketler, ücret politikalarını şirketin rekabet gücünü destekler bir şekilde belirliyor. Çalışanların ücret seviyeleri de yetkiler, sorumluluklar ve performansı göz önüne alınarak netleştiriliyor. Bilkom’da da aynı ilkeler doğrultusunda hareket edilirken, performansa ve işte gösterilen başarıya göre değişen ve tüm personeli kapsayan bir ödüllendirme sistemi de uygulanıyor.

Çalışanların kariyer gelişim planları, yöneticileri ve insan kaynaklarının gözetim ve yardımıyla gerçekleştiriliyor. Her seviyede çalışan, kariyer gelişimleri doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlara göre gerek şirket içinde gerekse şirket dışında eğitimlerle destekleniyor.

İş başvuru formu için tıklayın.

2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.