Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 2023

Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim elemanı alımı yapılacaktır.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. Detaylı bilgi Üniversitemizin www.beu.edu.tr adresinde mevcuttur.
Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete de yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gündür.

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ VE BAŞVURU YERİ
Duyuru Başlama Tarihi09.12.2022
Son Başvuru Tarihi23.12.2022
Ön Değerlendirme Tarihi26.12.2022
Sınav Giriş Tarihi29.12.2022
Sonuç Açıklama Tarihi30.12.2022
Kabul Edilecek Başvuru ŞekliŞahsen veya Posta ile
Başvuru AdresiKadro ilanının yapıldığı birimlere yapılacaktır.
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresiwww.beu.edu.tr

GENEL ŞARTLAR :
1
– 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2– ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3– Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

ÖZEL ŞARTLAR :
1
-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılacaktır.
2– Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

İSTENEN BELGELER:
1
– Adayın başvuracağı Fakülte/MYO/Y.Okulu’nu, kişisel yazışma adresini ve iletişim bilgilerini içeren dilekçesi, (Akademik Kadro Başvuru Formu)
2– Özgeçmiş,
3– Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir.) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge.
4– Lisans Transkripti
5– Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı
6– Adayın T.C. Kimlik Kartı Sureti
7– Öğrenci Belgesi (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
8– Son altı ay içerisinde çekilmiş 1(bir) adet vesikalık fotoğraf
9– Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı, (Meslek Yüksekokulu kadrolarında yabancı dil şartı bulunmadığından zorunlu belge değildir.)
10– Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

ÖNEMLİ NOTLAR :
1
– Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
2– Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
3– Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.
4– Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.
5– İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.
6– Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
7– Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
8– İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
9– Başvuracak Adayların Başvuru Formunda bulunan İlan Numarasını mutlaka belirtmeleri gerekmektedir.
10-Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesinin gönderilmesi zorunludur.

MUAFİYET :
1
– Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre; Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2– Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*