BUMKO Sözleşmeli Personel Alım İlanı

maliye-bakanligi-is-basvuru-formu

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ VE SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ-SİSTEM PROGRAMCISI

SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN ORTAK DUYURU

I.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Sınavı Açan Birim: Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Görev Yeri : Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Çalıştırılacak Pozisyonların Unvanı ve Sayısı

-31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliksin 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavla toplam (2) ,

-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınavla toplam (4),

personel alınacaktır.

Sınava girme şartlarını taşıyan adaylar her iki sınava aynı anda başvurabilirler.

II.SINAV TARİHLERİ VE YERİ

Sözleşmeli Bilişim Personeli yazılı sınavı 10/12/2014, Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı yazılı sınavı 11/12/2014 tarihlerinde saat 9:30’da Maliye Bakanlığı/Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. Sözlü/uygulamalı sınav tarihleri ve yerleri ayrıca bildirilecektir.

III.BAŞVURU ŞARTLARI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

c)Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d)Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e)Erkek adaylar için askerliğini yapmış ya da askerlikten muaf bulunmak,

f)Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

g)Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak.

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a)NET platformunda en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

b)Kurumsal yazılım Java ve/veya .NET projelerinde en az 2 yıl görev almış olmak,

c)UML tecrübesine sahip olmak,

d)Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, dizayn yetkilerini etkin olarak kullanabilmek, SOAP, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

e)Web tabanlı program geliştirme tecrübesine sahip olmak,

f)MS SQL veritabanları ile uygulama geliştirmiş olmak ve ileri seviyede SQL ve TSQL bilgisine sahip olmak,

g)WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak

h)Uygulama güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

i)NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda tecrübe sahibi olmak,

j)MCPD (Microsoft Certified Proffessional Developer), Microsoft Certified Application Developer (MCAD) veya Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) sertifikalarından birine sahip olmak

C- KPSS PUANININ TÜRÜ VE GEÇERLİLİK YILI : ÖSYM tarafından 2013 ve 2014 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır ( Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır). Sınava alınacak adayların listesi Genel Müdürlüğümüz www.bumko.gov.tradresinde ilan edilecektir.

SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ-SİSTEM PROGRAMCISI SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN

A- GENEL ŞARTLAR

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar öğretmenliği, bilgisayar sistemleri öğretmenliği, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar ve kontrol öğretmenliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, yönetim bilişim sistemleri, elektronik öğretmenliği, elektronik ve bilgisayar öğretmenliği, elektronik ve haberleşme öğretmenliği, enformasyon teknolojileri, fizik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri, matematik, matematik-bilgisayar, uçak elektrik- elektronik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c)En az 1 yıl bilgi işlem merkezinde Programcı olarak çalışmış olmak,

d)Sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

e)Erkek adaylar için askerliğini yapmış ya da askerlikten muaf bulunmak,

f)Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

g)Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Çözümleyici-Sistem Programcısı olmalarına engel bir durumu bulunmamak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

a)Güncel programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek. (Transkript, ders açılım belgesi veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika) Genel Müdürlüğümüzde kullanılan (.net) tercih sebebidir.

b)İngilizce bildiğini belgelemek (Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından) (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az “D” almış olmak. Ancak yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavında en az 173 -veya İELTS sınavında 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri “D” olarak kabul edilir. Yabancı dil sınav sonuçları “5” yıl süre ile geçerlidir.

c)Microsoft, .net, sql, sistem yönetimi, network yönetimi, bilgi güvenliği denetçi sertifikası gibi konularda bilgi ve sertifika sahibi olmak tercih sebebidir.

C- KPSS PUANININ TÜRÜ VE GEÇERLİLİK YILI: ÖSYM tarafından 2013 ve 2014 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 (B) puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

IV.SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

A- SINAV BAŞVURU ŞEKLİ

Sözleşmeli Bilişim Personeli ve Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı Sınav Başvuru Formları doldurulmak suretiyle yapılacak başvurular, en geç 05/12/2014 tarihi mesai bitimine kadar, “Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler Dairesi, İlkadım Caddesi, Dikmen

Yolu G-H Blok Kat:1 06100 Dikmen/ANKARA” adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Sözleşmeli Bilişim Personeli ve Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı Sınav Başvuru Formları yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile Genel Müdürlüğümüz www.bumko.gov.tradresinden temin edilebilir.

B- İSTENİLEN BELGELER

Adaylardan sınav başvurusu için istenilen belgeler Sınav Başvuru Formlarında belirtilmiştir.

V.SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI A- SINAVIN ŞEKLİ

Sınavlar yazılı ve sözlü/uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

1-Yazılı Sınav: Mesleki bilgiyi ölçer nitelikte olacaktır.

2-Sözlü/Uygulamalı Sınav: Mesleki bilgiyi/uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.

B- SINAV KONULARI

1.SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV KONULARI

Yazılım Mühendisliği ve Mimarisi

Programlama Dilleri, (.NET, SQL, PL/SQL)

.NET Windows uygulamaları, .NET Web uygulamaları

Veritabanı Tasarımı ve Yönetim Sistemleri

Ajax,DHTML,Html Uygulamaları, Java Script

Pozisyonla ilgili diğer konular

2.SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ-SİSTEM PROGRAMCISI SINAV KONULARI

Temel Bilgisayar ve Donanım

Windows işletim sistemleri ve uygulamaları

Active Directory, Network Güvenliği

Veri Yapısı

Nesne Yönelimli Programlama

Algoritma, Akış Diagramları

SQL

Bilgisayar Ağları ve Yapıları

Web Uygulamaları(Html, Java Script, Flash)

Temel Ofis Uygulamaları

Bilgi Güvenliği

VI.DEĞERLENDİRME

Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavlarda başarılı olmak için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Yazılı sınavdan en az 70 puan alan adaylar, sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. Değerlendirmeler her sınav için ayrı ayrı yapılacaktır. Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav ortalaması alınarak, başarı sırasına göre en yüksek puan alan;

Bilişim Personeli için ilk 2( iki),

Çözümleyici-Sistem Programcısı için ilk 4 (dört),

aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçilmesi veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamaması hallerinde atama yapılmak üzere Bilişim Personeli için 2 (iki), Çözümleyici-Sistem Programcısı için 4 (dört) aday yedek olarak belirlenecektir.

VII.SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü/uygulamalı sınava alınmayacaktır. Sınav sonuçları, sınav komisyonunca Genel Müdürlüğümüz www.bumko.gov.tradresinde ilan edilecektir.

Gerçeğe aykın beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre kanuni işlem yapılacaktır.

Giriş sınavını kazananlardan Sınav Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

VIII.SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ÜCRETİ

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının (3.757, 34 TL) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

IX.DİĞER HUSUSLAR

Sözleşmeli Bilişim Personeli ve Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı yazılı sınavına katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Yukarıdaki açıklamalar dışında, ayrıntılar için (0312) 415 18 34 no.lu telefondan bilgi alınabilir.

İlan olunur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.