Eğitim

Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

erzurum-teknik-universitesi-is-basvurusu
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Akademik Personel İlanı (Doçent)
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşullan taşıyan doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
DOÇENTLER
– Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim- öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
– Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
– Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.
– Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
– Müracaatlar 12/11/2014 – 26/11/2014 tarihleri arası mesai saati bitimine kadar alınacaktır.
Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Birimi Anabilim Dalı Unvanı Ad. Drc. Başvuru Koşulu
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Doçent 1 3 Moleküler Bakteriyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment