İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

itu-istanbul-teknik-universitesi-ogretim-uyesi-alimi
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İİÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde (2008 ve 2014) belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.
1- Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.
2- Yardımcı Doçent kadrolarına yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri, 2008 İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca varsa yabancı dil belgelerini, 2014 İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca yabancı dil belgelerini (KPDS/YDS/ÜDS 65, TOEFL Internet-based Total 78, TOEFL Computer-based Total 210, TOEFL Paper based Total 547, IELTS 5,5) ve tüm adayların 2547 Sayılı Kanunun 23.maddesinin (b| fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca sınava girmek istedikleri yabancı dili, özgeçmişleri, başlıca araştırma eserini, yayın listeleri, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı 4 takım olaral ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir Adayların yabancı dil sınavı 17.10.2014 günü, Saat 10:00’da Üniversitemiz inşaat Fakültesinde (Maslakl yapılacaktır.
3- Yurt dışından alınmış unvan ve diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklik belgesinin alınmış olması şarttır. 4- ilana başvuran adaylar İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinden I 2008 ve 2014 ) hangisine göre başvuruda bulunacaklarını dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*