Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

mugla-sitki-kocman-universitesi-ogretim-uyesi-alim
T.C.MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
a)Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tradresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna,
özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasınında belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
b)Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tradresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna,
özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
c)Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tradresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmiş, doktora belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesinin 4.maddesi ) ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte yayın listesi ,bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
AÇIKLAMALAR:
1)Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
2)Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
3)Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4)Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı’ndan gönderim kutusu temin edebilirler.
5)Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.
6)Yardımcı Doçent kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.
7)Mühendislik Fakültesine müracaat edecek bütün adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ABD UNVAN Der. AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bil. Kardiyoloji Profesör 1 “Pacemaker ve Elektrofızyoloji” alanlarında uzmanlık almış olmak ve aynı alanda uluslararası yayınları bulunmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bil. T.Biyokimya Doçent 3 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya (Tıp) Anabilim Dalında Doktorasını yapmış olmak, Yara iyileşmesi ve iyonize radyasyon ile ilgili deneysel çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik Rek.ve Est.Cer. Yrd.Doç. 4 Diyabetik yara iyileşmesi ve Sildenafil sitratın nikotinle indüklenmiş iskemideki etkileri üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bil. Çocuk Sağ.ve Hast. Yrd.Doç. 4 Yeni doğan bebeklerde Perküsyon indexi normal değerleri üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bil. Biyofizik Yrd.Doç. 4 Elektrik alan ve uyarılma potansiyelleri konusunda çalışmaları olup, Uyku Sertifikasına ve PSG analiz tecrübesine sahip olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bil. Tıp Tarihi ve Etik Yrd.Doç. 4 Alanında doktora yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fak. Grafik Grafik Profesör 1 Alanında doktora yapmış olmak, lisansüstü çalışmalarından en az birini yurtdışında yapmış olmak ve Tipografik uygulamalar konusunda çalışmaları olmak.
İlahiyat Fak. Temel İslam Bil. Tefsir Doçent 1 Filolojik Tefsir çalışmış olmak.
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğ. Müzik Eğ. Doçent 3 Müzik Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak; piyano eğitiminde öğrenme stratejileri ve üstbiliş ile ilgili çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğ. Müzik Eğ. Yrd.Doç. 1 Müzik Eğitimi alanında doktorasını yapmış olmak; Keman Eğitimi ve çocuk şarkıları besteleme alanında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğ.Yön.Tef.Plan.ve
Eko.
Yrd.Doç. 2 Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında doktora yapmış olmak, öğretmen ve yöneticilerin etik ve etik dışı davranışları ve sosyo teknik sistem yaklaşımının eğitim örgütlerine yansımaları konularında çalışmaları bulunmak.
Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Yrd.Doç. 4 Sınıf Öğretmenliği doktora mezunu olmak, internet ve eğitim teknolojilerinin eğitim kalitesine etkileri üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Maden Müh. Maden Müh. Yrd.Doç. 3 Cevher hazırlama alanında doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Met.ve Malz.Müh. Met.ve Malz.Müh. Yrd.Doç. 3 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını metaluıji veya malzeme mühendisliği alanında yapmış olmak.
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edeb. Türk Dili ve Edeb. Yrd.Doç. 1 Türk Halk Masalları ve Hukuku üzerine özgün çalışmaları olmak.
Fethiye İşletme Fak. İşletme Yrd.Doç. 1 Fiziksel ve sanal ortamlardaki tüketici davranışları, riskli ve kayıplı durumlardaki tüketici davranışları konularında çalışmaları olmak.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*