Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

recep-tayyip-erdogan-universitesi

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

DUYURU

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerinde başvurdukları birimi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ndeki koşulları sağladığını belirterek ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği ve doçentlik belgelerinin onaylı örnekleri ile yönergenin ekindeki Ek 2 formunu, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyalarını profesörler için 6 takım; doçentler için 4 takım halinde vereceklerdir. Ayrıca profesör kadrosuna başvuran adayların dilekçelerinde ve dosyalarında başlıca araştırma eserini belirtmiş olmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar dilekçelerinde; (yardımcı doçentler yabancı dil sınavına hangi dilden gireceklerini belirteceklerdir) başvurdukları anabilim dalı ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri’ne ilişkin Yönergedeki koşulları sağladığını belirterek ekinde, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, diploma ve doktora belgelerinin onaylı örnekleri ile söz konusu yönergenin ekindeki Ek 2 formu ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyalarını 4 takım halinde vereceklerdir.2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı alt bendi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18.11.2008 tarihli ve 33595 sayılı yazısında belirtilen YÖK Genel Kurulunun 06.11.2008 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların Üniversitemizin yapacağı Yabancı Dil Sınavına girmesi ve bu sınavdan en az 100 üzerinden 70 (yetmiş) puan alması gerekmektedir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeri’ne ilişkin yönergenin 11. maddesi uyarınca yapılacak atamalarda bu yönergede öngörülen kriterler aranmayabilir.

Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen yapılacak, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Sınav yeri ve tarihleri daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.(Başvuruya ilişkin ayrıntı bilgilere www.erdogan.edu.trve www.personel.erdogan.edu.tradresinde ulaşılabilir.) İlgililere duyurulur.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM
DALI
KADRO
UNVANI
KADRO
ADEDİ
KADRO
DERECESİ
AÇIKLAMA
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ ORTODONTİ YARDIMCI
DOÇENT
1 5 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME MUHASEBE VE FİNANSMAN YARDIMCI
DOÇENT
1 5 İşletme Bölümü lisans mezunu olup İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak. KOBİ’ler, enflasyon ve banka tercihleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
FINDIKLI
UYGULAMALI
BİLİMLER
YÜKSEKOKULU
BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ YARDIMCI
DOÇENT
1 5 İşletme lisans ve doktora mezunu olup Örgüt kültürü, örgütsel sessizlik ile küçük ve orta boy işletmelerde yenilik yöntemi konularında çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ YARDIMCI
DOÇENT
1 4 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olup Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak. Hakemlerin maruz kaldığı yıldırma davranışları konusunda çalışma yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YARDIMCI
DOÇENT
1 4 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü mezunu olmak, aynı alanda doktora yapmış olmak ve engelli bireylerin eğitimine bilgisayar destekli öğrenme ortamlarının etkisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI YARDIMCI
DOÇENT
1 3 İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalında doktora yapmış olmak, XI. Yüzyılda Osmanlıda Kızılbaş Ayaklanmaları konusunda çalışma yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ANABİLİM DALI YARDIMCI
DOÇENT
1 1 İlgili alanda uzman olmak ve hematoma bağlı greft kayıpları ile ilgili deneysel çalışmalar yapmış olmak. Board sertifikasına sahip olmak (Avrupa Birliği Board Yeterliliği olması.)
SAĞLIK
YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK YARDIMCI
DOÇENT
1 4 Tıbbı Biyokimya alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yağ hücresi farklılaşması ve karbonit anhidraz ekspresyonu konusunda çalışma yapmış olmak
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YARDIMCI
DOÇENT
1 1 İlgili alanda uzman olmak ve lenfoblastlarda heparinin apopitotik etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*