İş Başvuru Formu

Temsan iş Başvurusu ve İlanları

temsan-is-basvuru-formu

Temsan İş Başvuru Formu

Temsan İş Başvurusu yaparak Temsan’nin ailesine katılabilirsiniz. Aynı zamanda Temsan iş ilanlarına bakabilir dilediğiniz ilana iş başvurusu yapabilirsiniz.

1-Daimi İşçi Alımı
    Genel Müdürlüğümüz kadrolarında çalışan personeller 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi işçi statüsünde istihdam edilmektedir.

    Bu nedenle işçi statüsündeki personel ihtiyaçlarımız; 
    09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereği Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen kişiler arasından giderilmektedir.

    Genel Müdürlüğümüzce duruma uygun bir meslek grubunda yeni personel alımına ihtiyaç duyulması halinde, o yıla ait Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı eki karar çerçevesinde işlem yapılmakta olup, personel alımları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) başarılı olanlar arasından seçilmek suretiyle gerçekleştirilmektedir. Söz konusu bu ihtiyaç için tespit edilecek nitelikler Türkiye İş Kurumuna kuruluşumuz tarafından bildirilir, Türkiye İş Kurumu ise bu talebimizi yönetmeliğin “İşçi Talebinin İlanı ve İş Başvurusu” başlıklı 9. maddesinde belirtildiği şekilde duyuru işlemini yerine getirir ve mevzuat doğrultusunda Türkiye İş Kurumu tarafından başvurusu kabul edilen KPSS’ye tabi ve KPSS’den muaf olan adaylar Yönetmeliğin “Sınav” başlıklı 17.maddesinde belirtildiği üzere yazılı ve sözlü yöntemlerinden biri veya her ikiside kullanılarak mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konularda sınava tabi tutulmak üzere Genel Müdürlüğümüze gönderilir ve sınav neticesinde başarılı olanlar işe girmeye hak kazanırlar. 

    Genel Müdürlüğümüze personel alımı yukarıda belirtilen mevzuat hükmüne göre yapılmakta olduğundan Türkiye İş Kurumu internet sitesinin takibi, personel alımı olması halinde başvurular mevzuat gereği Türkiye İş Kurumuna şahsen yada söz konusu kurumun internet sitesine elektronik ortamda yapılabilmektedir.

2-Özürlü ve Eski Hükümlü İşçi Alımı
    4857 Sayılı İş Kanununun 30.maddesi gereğince çalıştırmakla yükümlü olduğumuz özürlü ve eski hükümlü kontenjanımızda açık olması halinde, bu kapsamdaki personel alımlarımızda söz konusu yasal düzenleme gereği Türkiye İş Kurumundan gönderilenler arasından yapılmaktadır.

Önemli Not
    Yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler doğrultusunda, iş başvuruları için Genel Müdürlüğümüze verilen dilekçeler işe alınmada değerlendirmeye alınmamakta olup gerek daimi işçi alımlarında gerekse özürlü ve eski hükümlü işçi alımlarında Türkiye İş Kurumu internet sitesinin takip edilmesi gerekmektedir.
 

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment