Yapı Merkezi İnşaat İş Başvuru Formu ve İş İlanları 2022

Yapı Merkezi İnşaat İş Başvuru Formu

Yapı Merkezi tüm işlerindeki başarısını sadece sahip olduğu insan potansiyeli ile sağlayabileceğinin ve bu potansiyel gücü daha da kuvvetlendirdikçe geleceğini sağlam temellere oturtabileceğinin farkındadır.
Yapı Merkezi İnsan Kaynakları Politikalarının temeli, bilgi işleyerek güzeli arayan ve yaratıcılığa yön veren bir kültür yapısının kazandırılması esasına dayandırılmıştır. İnsan Kaynakları uygulamaları bu politika doğrultusunda hayata geçirilmekte ve sürekli insan potansiyeline yatırım yapılmaktadır.

İşe Alım

Şirket hedefleri doğrultusunda işgücü ihtiyaçları belirlenerek ve “fırsat eşitliği” esasına dayanarak hazırlanan İnsan Kaynakları Yönetmeliği’nde yer alan kriterler gözetilerek işe alım süreci yürütülmektedir. Temel amaç şirketin vizyon ve politikaları doğrultusunda, doğru işe doğru kişiyi seçerek pozisyonun gerektirdiği yetkinlik ve yeterliliğe sahip adayların şirkete kazandırılmasıdır.

Eğitim ve Geliştirme

Çalışanların sahip oldukları ya da ileride sahip olacakları görevleri daha etkin bir şekilde yapabilmeleri için onların mesleki bilgilerini geliştiren; düşünme, rasyonel karar alma, davranış ve tutum, alışkanlık ve anlayışlarına katkı yapmayı amaçlayan, bilgi ve becerilerini artıran eğitsel faaliyetlerin tümüdür. Yöneticiler astlarını değerlendirdikleri E-Performans Değerlendirme Sistemi sırasında, her yıl gözden geçirilen Yapı Merkezi Eğitim Kataloğu’nda yer alan teknik, kişisel ve yönetsel gelişim eğitimlerinden seçerek İnsan Kaynakları Bölümü’ne bildirirler. Bu doğrultuda yıllık eğitim programları planlanır.

Performans Değerlendirme Yönetimi

Çalışanların bireysel başarılarını ve belirli bir zaman süresindeki davranışlarını değerlendiren, ölçen ve bulundukları organizasyona katkılarını ortaya koyan bir süreçtir.

Kariyer Yönetimi

Kariyer Yönetiminde, çalışanların geliştirilmesi ve sahip oldukları bilgi, beceri, deneyim ve yeteneklerle kurumun sunduğu gelişme olanakları arasında bir uyumun sağlanması ve yönetici kadrolarının Yapı Merkezi’nin bünyesinden yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Açık Pozisyonlar

NoPozisyonlarLokasyon
1Yurtdışı Personel İşleri Uzman Yardımcısıİstanbul(Asya)
2Güzergah MühendisiTanzanya
3Güzergah Tasarım MühendisiTanzanya
4Uzman MimarTanzanya
5Tahakkuk YetkilisiSlovenya
6Mali İşler ŞefiTanzanya
7Personel ŞefiSlovenya
8Lojistik Uzmanıİstanbul(Asya)
9Sözleşme Mühendisiİstanbul (Tümü)
10Uzman Yapısal Tasarım MühendisiTanzanya
11İş Sağlığı ve Güvenliği UzmanıTanzanya
12Kalite Kontrol ŞefiTanzanya
13Tasarım MüdürüTanzanya
14Muhasebe GörevlisiTanzanya
15Makine Atölye ŞefiTanzanya
16Uzman Geoteknik MühendisiTanzanya
17Teknik RessamTanzanya
18Hidrolik Tasarım MühendisiTanzanya
19Electronic Engineerİstanbul(Avr.)
20Senior Safety Critical Software Engineerİstanbul(Avr.)
21Uzman Güzergah Tasarım MühendisiTanzanya
22Yurtdışı Personel İşleri Uzmanıİstanbul(Asya)
23Uzman Mekanik Tasarım MühendisiTanzanya
24MimarTanzanya
25Tasarım Sözleşme ve Planlama Şefiİstanbul(Asya)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*