Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 2022

belediye

ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıfı,unvan adedi, öğrenim durumu belirtilen 2 (iki) adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

ÜNVANI ADETİ SINIFI EĞİTİM DURUMU
VETERİNER HEKİM 1 S.H Veterinerlik Fakültesi mezunu olmak,
EĞİTMEN 1 G.İ.H Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olmak

Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacak olup ;

Sözlü sınav tarihi : 03/11/2014 saat 14:00 olarak belirlenmiştir.

Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sözlü sınav sonucu belediyemiz internet sitesinde (www.erdekbld.com) yayınlanacaktır.

Sınav İçin Başvuru Şartlan :

1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.Maddesinde belirtilen şartlar

2.Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.

3.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

4.Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüzkızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

Başvuru Şekli:

Adayların 27/10/2014-31/10/2014 tarihleri arasında saat 17:00’e kadar Erdek Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüme şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.(Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler :

1-Öğrenim Durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi.

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3-Adaylar tarafından doldurulacak Başvuru Formu(Form kurumdan temin edilecektir.)

4-Sağlık Raporu (Heyet)

5-6 Adet vesikalık resim.

6-Erkek Adaylar için Askerlik Durum Gösterir Belge

7-Adli Sicil Belgesi

8-İkametgah Belgesi

Sözlü Mülakat Sınav Tarihi : 03/11/2014
Saat : 14:00
Yer: Erdek Belediye Encümen Salonu

1 yorum

  1. songfcl erdoğan diyor ki:kızkardeşimle beraber 07-08-2013 giriş yapıp 11-08-2013 ayrılmak istioyruz. Tam pansiyon hizmet veriyor olmanız mfckemmel 2 kişilik bir odada kalmak istioyruz tek arzumuz denize bakan balkonlu odalardan biri olması f6demeyi kredi kartı ile yapmak istiyorum ayrıca bilgilendirmek ie7in df6nerseniz sevinirim 0533 511 56 314-5 gfcnde olsa iki kardeş mutlu huzurlu sakin vakit gee7irmek istioyruz umarım bu sizinle mfcmkfcn olur.son bir şey daha fiyatlarla ilgilide bilgilendirirseniz memnun olurum.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*