Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

mardin-artuklu-universitesi

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1 – Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik Belgesi, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

2 – Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

3 – Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve yabancı dilini belirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomalarının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

4 – Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar, 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

Başvuru Yeri :

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne(Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. )

Birimi Bölümü Program/ABD Unvanı Der. Adet Açıklama
İktisadi ve İdari Bil. Fak. Dekanlığı Siyaset Bilimleri ve Uluslar arası İlişkiler Profesör 1 1 Uluslar arası ilişkilerde alanında doçentliğini almış olup, uluslar arası müzakere, arabuluculuk, çatışma analizi ve çözümleri konusunda çalışmış olmak.
Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü Hemşirelik Hemşirelik Profesör 1 1 İç Hastalıkları alanında doçentliğini almış olup, Nefroloji yandal uzmanı olmak.
Edebiyat Fak. Dekanlığı Tarih Yeniçağ Profesör 1 1 Genel Türk tarihi alanında Doçentliğini yapmış olup, Tapu tahrir defterleri konusunda çalışmış olmak.
Edebiyat Fak. Dekanlığı Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Doçent 1 1 Eğitim sosyolojisi, Vatandaşlık Eğitimi ve Demokrasi Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Edebiyat Fak. Dekanlığı Eğitim Bilimleri Eğt. Yön., Tef., Plan., ve Ekonomisi Doçent 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış olup, Yapılandırmacı öğrenme ortamı konusunda çalışmaları bulunmak.
Edebiyat Fak. Dekanlığı Eğitim Bilimleri Eğt. Yön., Tef., Plan., ve Ekonomisi Yardımcı Doçent 4 1 Psikolojik sermaye üzerine çalışmış olmak.
Edebiyat Fak. Dekanlığı Sosyoloji Kurumlar Sosyolojisi Yardımcı Doçent 4 1 Amerikan Sosyolojisinde kriz tartışmaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Edebiyat Fak. Dekanlığı Sosyoloji Gen. Sos. ve Metodoloji Yardımcı Doçent 4 İlgili alanda doktorası yapmış olup, 1990 yılı sonrası dönemde Güneydoğu’da CHP üzerine çalışmış olmak.
Edebiyat Fak. Dekanlığı Antropoloji Yardımcı Doçent 4 1 Çevresel kentleşme ve kentsel siyaset alanında çalışmış olmak
Edebiyat Fak. Dekanlığı Tarih Yakınçağ Yardımcı Doçent 4 1 Osmanlı devletinde toprak ve vergi sistemi üzerine çalışma yapmış olmak.
İlahiyat Bilimleri Fak. Dekanlığı Temel İslam Bilimler Tefsir Yardımcı Doçent 5 1 Tefsir ABD Doktorasını yapmış olup, Kur’an Belağatı konusunda çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bil. Fak. Dekanlığı Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler Yardımcı Doçent 4 1 Siyaset Sosyolojisi ve kamu Politikaları Doktorasını yapmış olup, Ulus, Din ve Sermaye; Türkiye’de Kürt Konsessüsünün inşası hakkında çalışmaları olmak.
Turizm İşl. ve Otelcilik Y.Okulu Konaklama İşletmeciliği Yardımcı Doçent 4 1 Turizm Eğitimi alanında çalışma yapmış olmak.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*