PTT Personel Alımı İlanı 2022

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI

Şirketimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya ve Düzce Taşra Teşkilatlarında, Bakanlar Kurulunca 4/1/2021 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından Dağıtıcı unvanlı pozisyonlara 200 adet “İdari Hizmet Sözleşmeli Personel” alınacaktır.

Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.

Alınacak olan 200 adet personel, başvuru yapanlar arasından KPSS puanına göre belirlenecek, tercih alınmayacak ve belirlenen kişiler 31/12/2022 tarihine kadar ilan edilen dokuz ilden birinde görev almayı peşinen kabul etmiş sayılacaktır. Bu kişiler, Şirketimizce duyuruda belirtilen illerin personel ihtiyacına göre öncelikle asil yerleşen adaylar 31/12/2022 tarihine kadar göreve başlatılacak, ilan edilen pozisyonlardan boş kalan olması halinde ise bu süre içerisinde başarı sırasına göre yedeklerden atama yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

NOT: 01.01.1987 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

e) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

f) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

g) Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak.

ğ) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

h) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

Dağıtıcı olarak atanabilmek için;

1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, aşağıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

BAŞVURABİLECEK BÖLÜMLER

9099 POSTA HİZMETLERİ

4312 LOJİSTİK YÖNETİMİ

5375 ULUSLARARASI LOJİSTİK

8538 KARGO / KARGO HİZMETLERİ

1342 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ

4392 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK

5346 LOJİSTİK

NOT: Denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların ilgili bölümlerinden mezun olanlar da başvurabilecektir.

2)Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı olduğunu, erkeklerde en az 1,68 cm, bayanlarda en az 1,60 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

3) En az B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİNE sahip olmak.

a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak.

b) Başvuru işlemlerinde 2012 yılı KPSS P93 puanı kullanılacaktır.

c) Başvuru için KPSS P93 puanı en az 50.00 olmalıdır.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

1- Başvurular 22-26 ŞUBAT 2022 tarihleri arasında www.ptt.gov.tr, http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

2- Başvuru yapan adaylar dokuz ilden birinde görev almayı peşinen kabul etmiş sayılır.

3- Yapılacak atamalar doğrudan KPSS puan sırasına göre yapılacak olup, ayrıca sözlü sınav yapılmayacaktır.

4- İlan edilen Dağıtıcı pozisyon sayısının yüzde otuzu kadar aday yedek olarak belirlenecektir. İlan edilen pozisyonlarda boş kalanlar için yedeklerden KPSS puan sırasına göre atama yapılacaktır. Yedeklik hakkı 31/12/2014 tarihinde sona erecektir.

ATAMASI YAPILACAK ADAYLARDAN AŞAĞIDAKİ BELGELER İSTENİR;

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,

c) Öğrenim durumunu gösterir belge,

ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,

d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

e) İş isteme beyannamesi,

f) Mal bildirim beyannamesi

g) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,

ğ) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,

h) 8 adet son 6 ayda çekilmiş biometrik fotoğraf

GENEL HÜKÜMLER

1-Dağıtıcı olarak yapılacak yerleştirme sonuçları 03 TEMMUZ 2022, tarihinde aynı internet adreslerinde ilan edilecek olup, yerleştirilen adaylar, atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle birlikte 07-17 TEMMUZ 2022 tarihleri arasında PTT A.Ş. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin dosyaları işlemden kaldırılacaktır. Atamalar, KPSS puanı esas alınarak en geç 31/12/2022 tarihine kadar ilanda belirtilen dokuz ilden ihtiyaç önceliği idare tarafından belirlenen illere yapılacaktır.

2-Ataması gerçekleştirilen adayların başvuru formunda belirtilen adresine tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.

Maaş Bilgisi 

İdari Sözleşme ile görevlerine başlayacak olan “Dağıtıcı” Maaşı Brüt maaş: 5 bin 004 lira, 4 aylık deneme süresinden sonra İkramiye (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) + Diğer İlave Ödemeler verilmektedir. Notlar: 1) Adaylık süresinden sonra verilen ikramiyeler temel ücretin yarısı kadardır. 2) Beş yıllık hizmet süresini tamamlayan Personel ayrıca kıdem ücreti almaya hak kazanmaktadır 3) Yemek çıkarılan birimlerde, personelin yemek ücreti PTT tarafından karşılanır. Yemek çıkarılmayan birimlerde ise personelin fiilen çalıştığı gün sayısı kadar, 16 yaşından büyüklere ödenen brüt asgari ücret tutarının binde beşi oranında günlük yemek yardımı takip eden ayda maaş ile birlikte ödenir.

Açık Pozisyonlar

NoPozisyonlarLokasyon
1İş Analisti (Finansal Teknolojiler Kd. Analisti)İstanbul (Avr.)
İstanbul (Asya)
2Şirket Hatları Yönetimi Uzmanıİstanbul (Avr.)
İstanbul (Asya)
3BT Operasyonları Uzmanıİstanbul (Asya)
4İstanbul (Asya)
5İş Zekâsı Operasyonları Uzmanı / Kd. Uzmanı Uzaktan Çalışmaİstanbul (Asya
6Temsilci Engelli İlanıKastamonu
7Bilgi Güvenliği ve Teknoloji Risk Yönetimi UzmanıAnkara
İstanbul (Asya)
8Tahsilat Yönetimi Çözümleri İş Analistiİstanbul (Avr.)
İstanbul (Asya)
9Uluslararası Sistemler Uzman YardımcısıAnkara

7 yorum

  1. MERHABA BEN ANKARA DOGUMLUYUM. ASKERLİGİMİ YAPTIM. KPSS DEN 63 PUAN ALDIM. 34 YAŞINDAYIM. ANKARADA OTURUYORUM.ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ MEZUNUYUM. SİZİN KARİYERİNİZDE ÇALIŞMAK İSTİYORUM .SAYGILARIMLA GSM 0538 267 24 25

  2. Merhaba bende Bolu ünversitesi posta hizmetleri bölümünü mezunuyum B _A2ehliyetim ve src belgem var iş deneyim mi de var antalya ve mardinde görevde alınmışım ve referanslarımda kuvvetli ptt kurumuma hizmet yapmayı seviyoruö beni arasanız sevinirim cep:0542 204 85 16

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*