SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIM İLANI

Gençlik ve Spor Bakanlığından:
SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIM İLANI
Bakanlığımız taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS
B grubu KPSSP3 puanı esas alınarak tabloda cinsiyete göre her bir pozisyon için belirtilen boş
kontenjan sayısının 4 (dört) katı kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı
sırasına göre 4-B “Yurt Yönetim Personeli” alınacaktır.
 1.           İL
     KADIN KONTENJAN
    ERKEK KONTENJAN
  TOPLAM KONTENJAN
           İL
     KADIN KONTENJAN
   ERKEK KONTENJAN
TOPLAM KONTENJAN
ADIYAMAN
2
3
5
KAHRAMANMARAŞ
1
0
1
AFYONKARAHİSAR
10
10
20
KARABÜK
4
8
12
AĞRI
8
8
16
KARAMAN
9
11
20
AKSARAY
8
2
10
KARS
7
3
10
AMASYA
9
0
9
KASTAMONU
3
2
5
ARDAHAN
1
2
3
KIRIKKALE
6
0
6
ARTVİN
2
1
3
KIRKLARELİ
7
5
12
AYDIN
2
0
2
KİLİS
3
2
5
BALIKESİR
7
5
12
KONYA
0
3
3
BARTIN
0
1
1
KÜTAHYA
3
1
4
BAYBURT
0
1
1
MALATYA
7
8
15
BİLECİK
4
2
6
MANİSA
7
8
15
BİNGÖL
2
0
2
MUĞLA
1
1
2
BİTLİS
2
1
3
MUŞ
1
1
2
BOLU
1
2
3
NEVŞEHİR
9
13
22
BURDUR
0
2
2
NİĞDE
5
3
8
ÇANAKKALE
1
0
1
ORDU
1
0
1
ÇANKIRI
6
9
15
OSMANİYE
1
0
1
ÇORUM
10
10
20
SAKARYA
10
14
24
DENİZLİ
3
3
6
SAMSUN
2
1
3
DÜZCE
7
8
15
SİİRT
8
6
14
EDİRNE
1
1
2
SİNOP
2
1
3
ELAZIG
2
0
2
SİVAS
13
12
25
ERZİNCAN
4
4
8
ŞIRNAK
1
1
2
ERZURUM
12
11
23
TEKİRDAĞ
2
1
3
ESKİŞEHİR
1
0
1
TUNCELİ
0
2
2
GAZİANTEP
3
1
4
UŞAK
0
1
1
GİRESUN
13
5
18
VAN
4
1
5
GÜMÜŞHANE
2
3
5
YALOVA
0
1
1
HAKKARİ
0
1
1
YOZGAT
3
9
12
IĞDIR
4
2
6
ZONGULDAK
8
4
12
ISPARTA
15
9
24
     Genel Toplam
270
230
500
Not: Boş kontenjanların illere ve cinsiyete göre dağılımı, Bakanlığımız Personel Planlama Sisteminden alınan işgücü ihtiyaç verileri dikkate alınarak belirlenmiştir.

 1. I- BAŞVURU ŞARTLARI
  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
  bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
  2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
  4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
  5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
  6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
  7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
  8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
   Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna
  edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan
  sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
  Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal
  edilecektir.
   Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
  II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
  1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 04 Ocak 2021 (10:00) – 20 Ocak 2021
  (17:00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli
  Alımı Sınav Başvurusu Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.
  2. Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini
  başvuru sisteminde belirtilen yerlere .jpeg formatında fotoğraf olarak yükleyeceklerdir.
  3. Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra “Başvuruyu Onayla” butonunu kullanarak
  başvurularını tamamlayacaklardır.
  4. basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya başvurusunu
  onaylamayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
  5. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat
  şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa
  olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
  7. Adaylar yalnızca 1 (bir) pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.
  8. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
  yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
  III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
  1. Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını
  sağlayabilecek nitelikte olmalıdır),
  2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya doğrulama kodu bulunan mezuniyet
  belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış denklik belgesi),
  IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA
  1. Duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, cinsiyete göre başvuru yapılan her bir
  pozisyon için belirlenen kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan
  adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının dört (4) katına kadar aday sözlü sınava
  çağrılacaktır.
  2. Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla
  adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.
  3. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile ilgili duyuru daha sonra Bakanlığımız
  internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  V- SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ
  1. Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.
  2. Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;
  a) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı
  vb.), (50 puan)
  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)
  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan)
  d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
  e) Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)
  f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)
  konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Komisyon üyelerinin
  vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı
  belirlenecektir.
  3. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi’ni basvuru.gsb.gov.tr adresinden alacaklardır.
  4. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınava katılacakları sınav tarihi
  sınav giriş belgelerinde yer alacaktır.
  5. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden
  birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş
  belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir
  belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
  6. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava
  katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav
  hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde
  belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik
  yapılabilecektir.
  7. Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.
  8. Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir
  kayıt yapılmayacaktır.
  VI- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
  1. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı
  ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
  2. Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Başarı listesi sözlü
  sınav puanı en yüksek adaydan başlanarak cinsiyete göre her bir pozisyon için ilan edilen
  kontenjan sayısına göre belirlenecektir.
  3. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kontenjan sayısı
  kadar asıl aday ve kontenjan sayısı kadar yedek aday tespit edilecektir.
  4. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana,
  mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
  5. Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve
  üzerinde puan almış olmak, müktesep hak teşkil etmeyecektir.
  VII- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ
  1. Adaylar sözlü sınav sonuçlarını basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden öğreneceklerdir.
  2. Sözlü sınav sonuçları ile ilgili duyurular Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan
  edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
  3. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden
  itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire
  Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 15 (on beş) iş günü içinde incelenerek karara
  bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.
  4. Sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ıslak imzalı
  ve yazılı olarak Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına
  ulaştırılmayan, İtiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri
  bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. E-posta veya faksla yapılacak itirazlar kabul
  edilmeyecektir.
  VIII- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE GÖREVE BAŞLAMA
  1. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle cinsiyete göre ilan edilen her
  bir pozisyon için belirlenen kontenjan sayısı kadar adayın başvurduğu pozisyona yerleştirmesi
  yapılacaktır.
  2. Göreve başlamaya hak kazanan adaylara ilişkin duyurular Bakanlığımız internet
  sitesinde daha sonra ilan edilecek olup kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
  3. Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde hizmet sözleşmesini imzalayacak ve 15 (on
  beş) gün içerisinde görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaklardır. Süresi içinde geçerli
  mazereti olmadan göreve başlamayan adayların sözleşme hakkı feshedilecektir.
  4. Belirlenen son göreve başlama tarihi itibarıyla, mücbir sebeplerle (doğum, hastalık,
  askerlik vb.) göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde
  mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabileceklerdir.
  5. Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir
  mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar
  göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
  6. Yedek adaylar, ihtiyaç olması halinde herhangi bir nedenle boş kalacak olan sözleşmeli
  pozisyona, aynı usul ile başarı sırasına göre sınav sonuçlarının geçerlilik süresi içinde göreve
  başlatılabilecektir. Sınav sonuçları, müteakip yeni sınav duyurusu ilan edilene kadar geçerli
  olacaktır.
  IX- DİĞER HUSUSLAR
  1. Yurt yönetim personeli 24 saat esasına göre hizmet veren Bakanlığımız taşra teşkilatına
  bağlı yurt müdürlüklerinde görev yapacak olup çalışma saatleri ilgili birimlerce mevzuat
  çerçevesinde belirlenecektir.
  2. Bakanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen
  hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
  3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği
  ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
  Sözleşme yapılmış ise sözleşmeleri feshedilecektir. Bakanlığımız tarafından kendilerine bir bedel
  ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet
  Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
  4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular
  tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  5. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak
  imzalı ve yazılı dilekçelerini Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire
  Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
  6. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar
  İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
  X- İLETİŞİM
  Yazışma Adresi: Gençlik ve Spor Bakanlığı
  Personel Genel Müdürlüğü
  Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
  Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No: 13 Altındağ / Ankara
  İletişim: GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472
  İlgililere ilanen duyurulur.
  10447/1-1

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*