YKM iş Başvurusu ve İlanları

YKM-logo

YKM personel alımı yapacak!

YKM iş başvurusu yaparak sizde YKM’ın gücünden güç alabilirsiniz. YKM personel alımı haberlerinin yanı sıra bazı ilan sitelerinde yer alan YKM eleman alımı ilanlarını sizler için burada paylaşmaya devam edeceğiz. YKM insan kaynakları departmanının yaptığı açıklama şu şekilde:

Misyon

YKM’nin misyonu, öncü ve yaratıcı felsefesi ve koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle ürün, hizmet ve markalarda farklılaşmak, alışverişi eğlenceye dönüştürmek ve “ilk”lerini sürdürmek yoluyla sektördeki liderliğini devam ettirmek, verimlilik ve kârlılığını artırarak müşterilerine, hissedarlarına ve çalışanlarına değer yaratmaktır.

Vizyon

Teknolojik gelişmelerin ve globalleşmenin dünyayı tek bir pazar haline dönüştürmesinin bilincinde olan YKM, yarım yüzyılı aşkın perakendecilik deneyimini kullanarak vizyonunu Türkiye’nin en hızlı gelişen, hedeflenen tüm yaşam tarzlarına benzersiz alışveriş deneyimi yaşatan, müşteri odaklı çok katlı mağazası olmak üzerine kurmuştur.

İnsan Kaynakları Politikamız

Çalışanlarımız yeteneklerine, kariyer hedeflerine ve başarılarına göre yönlendirilir, çalışanlarımıza yetenek ve performanslarını gösterebilecekleri fırsatlar verilir. İşe alım, yükselme ve atamalarda başarı esas alınır. Çalışanlar başarılarına ve ilan edilmiş kriterlere uygun olarak, adil ve şeffaf bir süreçte değerlendirilerek işe alınır, yükseltilir. Tüm yöneticiler insan kaynakları yönetiminin bir parçasıdır, çalışanlarımızın geliştirilmesi, eğitilmesi, yönlendirilmesi, üst görevlere aday gösterilmesi, başarılarının değerlendirilmesi süreçlerinde tüm yöneticiler ve İnsan Kaynakları yönetimi işbirliği yapar.
Ayrıca değişen tüketici davranışları doğrultusunda; hizmet sunumunda ve kalitesinde fark yaratan, müşteri sadakatini benimsemiş, Şirketimizi ileriye taşıyabilecek bilgi birikimine sahip, perakende profesyonellerini istihdam etmek ve değişen dinamikler doğrultusunda çalışanlarımızın bireysel gelişimini sağlayan sistemler kurmak temel insan kaynakları hedefimizdir.

Eğitim ve Gelişim Sistemi

İnsana sürekli olarak yatırım yapılır ve eğitimler bir yatırım olarak değerlendirilir. Eğitimler ihtiyaca göre hem iç hem de dış kaynaklı kullanarak gerçekleştirilir. Eğitimlerimiz;• İşe yeni başlayan çalışanlara yönelik• Mevcut çalışanlara yönelik• Görev değişikliği – terfi /atamalara yönelik• Yöneticilere yönelik olmak üzere 4 temel grupta planlanır.

Ücretlendirme ve Prim Sistemi

Ücretlendirme Sisteminin temelini, “eşit işe eşit ücret” ve “performansa göre ücretlendirme” ilkeleri oluşturmaktadır. Yeni işe başlayan çalışanlar için görev tanımı, yetki ve sorumluluklara göre belirlenen ücret bantları kullanılmaktadır. Ücret artışları yılda bir defa olmak üzere her yılın Ocak ayında gerçekleştirmekte olup, ücret artışında performans değerlendirme sonuçları, enflasyon ve iç/dış dengeler (sektörel veriler) dikkate alınır. Mağazalarımızda uygulanan prim sisteminin temelini ise görev gruplarına göre belirlenen parametreler oluşturmaktadır. “Hedef odaklı yaklaşım” temel prensibi ile oluşturulan “Çok Sat, Çok Kazan” prim sistemi genel hedeflerle kişisel hedeflerin ilişkilendirildiği bir sistemdir. Böylece ekip içerisinde yaratılan sinerji ile süreçlerin etkinliği artırılmış ve “Kazan Kazan” ilkesi benimsenmiştir.

Performans Yönetimi Sistemimiz

Performans sistemimiz hedeflerle yönetim sistemi üzerine kurulmuştur. Performans değerlendirmesi hedef ve gerçekleşmeler dikkate alınarak yüz yüze görüşme esasına göre yapılır. Değerlendirme sonuçlarını; kariyer planlaması, eğitim planlamaları, ödüllendirme başvurularının değerlendirilmesi, yönetici adaylarının belirlenmesi, ücret artışları aşamalarında öncelikli olarak dikkate alınır.

Kariyer Gelişimi

Şirketimizde kurum içi yükselme esastır. Çalışanlar kendi kariyer hedeflerini yöneticileri ile birlikte belirler ve yönetirler. İnsan Kaynakları sistemi içerisinde kariyer haritaları oluşturulmuş ve her pozisyon seviyeledirilmiştir. Seviyeler arası yatay ve dikey geçiş imkanları, kriterler ve pozisyonlar arasındaki ilişkiler belirlenmiştir. Kriterlere uyan adaylar için İnsan Kaynakları Birimi seçim sürecini başlatır.

Seçme ve Yerleştirme

Seçme ve Yerleştirme Birimi tarafından Merkez Ofis ve Mağaza kadrolarımızdaki takım arkadaşlarımız belirlenirken, aşağıdaki adımlar izlenmektedir.

1. Adım: Başvuru Süreci

Şirketimiz bünyesindeki açık pozisyonlar, www.secretcv.com ve www.kariyer.net portallerinden takip edilebilir. Şirketimiz kurumsal web sitesinde, Kariyer sekmesi altından da ilgili kariyer portallerine ulaşılabilir. Açık ilanlarımıza yapılan başvurular titizlikle incelenerek, uygun bulunduğu takdirde başvuru sahipleriyle irtibata geçilir. Başvuruda bulunacak adaylar, tecrübelerine ve özelliklerine uygun açık bir pozisyon olmadığı takdirde özgeçmişlerini hr@ykm.com.tr adresinden ileride açılacak pozisyonlar için değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Departmanı’na iletebilirler. İletilen tüm başvurular gizlilik prensipleri çerçevesinde İnsan Kaynakları veritabanına kaydedilir ve saklanır.

2. Adım: Değerlendirme Süreci

Açık pozisyonlara yapılan başvurular, uzman İnsan Kaynakları ekiplerince incelenerek ön değerlendirmeden geçirilir. Bu süreçte adayın açık pozisyonlara uygunluğunun yanı sıra, tecrübesi, eğitimi, yetkinlikleri ve hedefleri de değerlendirilir. Pozisyona göre değişiklik gösteren işe alım süreçlerimiz; özgeçmiş incelemesi, telefon mülakatı, ön mülakat, kişilik envanteri, 2. mülakat aşamalarından oluşmaktadır.
Başvurmak için tıklayın.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*